Vätskeburna system

Värmex har mångårig erfarenhet av injustering av alla typer av vätskeburna system. 1985 startade Värmex som ett bolag helt och hållet fokuserat på injustering av värmesystem. Genom åren har tjänsteutbudet breddats men den djupa kunskapen kring injustering finns kvar.

Med en injustering utjämnar man obalanser i systemen så att flöden efter injusteringen fördelar sig jämnt i systemet. På så sätt erhålls jämna inomhustemperaturer och väl fungerande system.

Injusteringen gör att man på ett effektivt sätt kan utnyttja sitt klimat- och styrsystem vilket i sin tur leder till en energibesparing. En normal besparing vid injustering av ett värmesystem är 10-15% av årsenergi för uppvärmning.