Entreprenadbesiktningar

Besiktningsmannens uppgift är att undersöka om entreprenaden uppfyllt sina kontraktsenliga åtaganden. Entreprenadbesiktning ställer höga krav på besiktningsmannens tekniska samt juridiska kompetens liksom erfarenhet och omdöme. Värmex har flera certifierade besiktningsmän enligt SBR som garanterar att besiktningen blir utförd på ett rätt och riktigt sätt.