Våra lösningar

Värmex är specialister inom klimattekniska installationer. Våra ingenjörer tar fram ritningar och tekniska beskrivningar. Våra tekniker injusterar och trimmar systemen så de håller vad vi lovat.

Vi bidrar med vår kompetens genom hela byggprocessen. Från förstudier och tekniska beskrivningar via installation till injustering och uppföljning. Vår styrka ligger i den nära kopplingen mellan ritbord och verklighet, i byggnader där tidigare dokumentation saknas eller är bristfällig.