Värmex använd energi på ett effektivt sätt

Tekniska specialister inom VVS och energieffektivisering

År 2011 startades Värmex Konsult AB, Värmex Teknik AB och Värmex Entreprenad AB, alla som dotterbolag till Värmex AB. Då Värmex AB växte blev det naturligt att dela upp verksamheten i tre affärsområden. Alla tre företagen sitter i samma lokaler och kommunikationen mellan områdena är lika god som innan uppdelningen.

Värmex AB har länge varit verksamt inom dessa tre affärsområden men för att öka tydligheten mot kunden, och bättre presentera alla tjänster, togs beslutet att starta de tre dotterbolagen. Värmex AB är inne i en mycket expansiv fas där projekt utanför Stockholmsområdet blir allt vanligare.

 
Tillbaka till toppen