Värmex skapar behagliga klimat inomhus. Varje dag. Våra lösningar minskar användningen av energi i praktiken – och det minskar CO2-utsläppen. Parisavtalet omsatt i verkligheten. Varje dag.

Värmex kompetens inom värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp, kombinerat med ingående systemkunskap, skapar grunden för ett bättre inomhusklimat. Våra ingenjörer tar fram ritningar och tekniska beskrivningar. Våra tekniker injusterar och trimmar systemen så de håller vad vi lovat. Vi hjälper gärna till med ombyggnationer, utredningar och problemlösning, både i nya och befintliga system.

De tekniska anläggningarna blir alltmer avancerade samtidigt som användningen ska vara enkel. Det är många faktorer som påverkar inomhusklimatet. Det krävs både teoretisk och praktisk kunskap för att klimatet ska bli som avsett.

Teori och praktik är ingen motsättning för oss tack vare vår unika sammansättning av ingenjörer och tekniker. Den innebär också snabb återkoppling från idén vi har projekterat till anläggningen vi har driftsatt. Vi åtar oss gärna de lite svårare uppdragen, så väl i nya som befintliga byggnader.

I Stockholm finns snart 50 medarbetare som väntar på att ta sig an din utmaning eller ditt problem – alla stolta över att vara verklighetens klimatarbetare.

Välkommen att kontakta oss med din utmaning eller ditt problem!

Mattias Hammarlund, VD