Genomförda uppdrag

Vi på Värmex tar oss an alla typer av utmaningar, stora som små, på området inomhusklimat. Våra uppdragsgivare är bland andra fastighetsutvecklare, fastighetsägare och förvaltare samt bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder hållbara lösningar där god funktion och effektiv energianvändning är grunden i vår leverans. Genom professionalitet, engagemang och prestigelöshet strävar vi efter långvariga kundrelationer.

Värmex är med hela vägen ifrån förstudier och tekniska beskrivningar, via installation till injustering och uppföljning. Nedan presenterar vi ett urval av våra genomförda uppdrag.

300 bostäder förbättras

Besvär med inomhusklimatet föranledde utredning och felsökning. Ventilbyte och injustering – system i balans.

Läs mer

Inte elvärme i gammalt hus!

Effektivare med vattenburen värme än direktverkande el i gammalt hus. Vi projekterade ombyggnaden.

Läs mer

Komfort och balans

Värme och ventilation går hand i hand. Effektivitet och komfort går hand i hand.

Läs mer

Anrikt och energikrävande

Kvarter med anor från 1700-talet, restaurering med fokus på energieffektivisering.

Läs mer

En energieffektiv integrering

Mörtviksskolans storkök behövde om- och tillbyggnad. Trångt och besvärligt när allt skulle placeras för bästa energiprestanda.

Läs mer

Projektering för effektivisering

Huge Bostäder har uppdragit till Värmex att projektera energieffektivisering i 70-tals-hus

Läs mer

Läs om fler uppdrag här