Anrikt och energikrävande

Kvarter med anor från 1700-talet, restaurering med fokus på energieffektivisering.

Knäppingsborg är ett köpkvarter i Norrköping med anor från 1700-talet. Kvarteret var ursprungligen en snusfabrik, men det är sedan länge ombyggt och uppdelat på olika hus vilka renoverats etappvis under åren.

Anrika byggnader med olika värmebehov således.
Symtomen fanns där, hög energianvändning, ojämna inomhustemperaturer och missljud från radiatorer.

På uppdrag av Rejlers och fastighetsägaren Castellum har vi hjälpt till att restaurera värmesystemet som betjänar hela kvarteret.

Utmaningen bestod i att först inventera det befintliga, sedan restaurera och sist optimera. Symtomen botades med ventilbyte och injustering, vilket blev ett stort och tekniskt pussel.

Nu är värmesystemet i balans och alla ser fram emot minskad energianvändning.