Värmex är specialister inom klimattekniska installationer.

Med en unik kombination av tekniker och ingenjörer och mer än 35 års erfarenhet av komplexa uppdrag på området inomhusklimat omsätter vi Parisavtalet i verkligheten utan att ge avkall på komfort.

 • års erfarenhet
 • tekniker & ingenjörer
 • miljoner omsättning 2021
 • kontor, Tyresö och Marievik
Mattias Ericsson

Företaget

Värmex skapar behagliga klimat inomhus. Varje dag. Våra lösningar minskar användningen av energi i praktiken – och det minskar CO2-utsläppen. Parisavtalet omsatt i verkligheten. Varje dag.

Värmex kompetens inom värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp, kombinerat med ingående systemkunskap, skapar grunden för ett bättre inomhusklimat. Våra ingenjörer tar fram ritningar och tekniska beskrivningar. Våra tekniker injusterar och trimmar systemen så de håller vad vi lovat. Vi hjälper gärna till med ombyggnationer, utredningar och problemlösning, både i nya och befintliga system.

De tekniska anläggningarna blir alltmer avancerade samtidigt som användningen ska vara enkel. Det är många faktorer som påverkar inomhusklimatet. Det krävs både teoretisk och praktisk kunskap för att klimatet ska bli som avsett.

Teori och praktik är ingen motsättning för oss tack vare vår unika sammansättning av ingenjörer och tekniker. Den innebär också snabb återkoppling från idén vi har projekterat till anläggningen vi har driftsatt. Vi åtar oss gärna de lite svårare uppdragen, så väl i nya som befintliga byggnader.

I Stockholm finns mer än 40 medarbetare som väntar på att ta sig an din utmaning eller ditt problem – alla stolta över att vara verklighetens klimatarbetare.

Välkommen att kontakta oss med din utmaning eller ditt problem!

Mattias Ericsson, VD


Varmvatten

Vi behöver mer friskt varmt vatten!

Före sommaren höll vi ett uppskattat webbinarium om varmvattenanläggningar i flerbostadshus! Missade du sändningen finns webbinaret inspelat på vår Youtubekanal.

Läs mer nyheter här


Projektering

Värmex projekterar alla typer av klimat- och energisystem. Vi tar fram alla typer av systemförslag och vår koppling till entreprenadverksamhet innebär att våra konsulter arbetar tätt med våra tekniker.

Med energieffektivitet som ledord arbetar vi mot de bästa lösningarna, för såväl kunden som för miljön.

Hos Värmex är energi- och klimatsimuleringar en naturlig del vid design av energisystem. För bygglov krävs det normalt även en energiberäkning för att få bygglovet godkänt. Idag går utvecklingen mot allt mer isolerade byggnader och för att säkerställa en god termisk komfort krävs god kunskap i hur man simulerar byggnaders inomhusklimat. Detta har alltid varit Värmex hemmaplan och med gedigen erfarenhet och den senaste mjukvaran optimerar vi energisystem med både låga driftkostnader och liten klimatpåverkan.

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering och används över hela landet. Certifieringen tar hänsyn till totalt sexton olika värden, bland annat energianvändning, inomhusklimat och materialval.

Värmex utför beräkningar för att redovisa indikatorer som har koppling till energi och inomhusklimat.

Injustering och termisk komfort

Värmex har mångårig erfarenhet av injustering av alla typer av vätskeburna system. 1985 startade Värmex som ett bolag helt och hållet fokuserat på injustering av värmesystem. Genom åren har tjänsteutbudet breddats men den djupa kunskapen kring injustering finns kvar.

Med en injustering utjämnar man obalanser i systemen så att flöden efter injusteringen fördelar sig jämnt i systemet. På så sätt erhålls jämna inomhustemperaturer och väl fungerande system.

Injusteringen gör att man på ett effektivt sätt kan utnyttja sitt klimat- och styrsystem vilket i sin tur leder till en energibesparing. En normal besparing vid injustering av ett värmesystem är 10-15% av årsenergi för uppvärmning.

Ventilation har en viktig betydelse för den termiska komforten. Hur man upplever inomhusklimatet beror utöver temperaturen på till exempel drag från ventilation och kalla ytor. Med ett väl injusterat ventilationssystem undviker man drag och därmed även de energispill som dragen för med sig. Värmex har lång erfarenhet av injustering av ventilationssystem och vi är experter på termisk komfort.

Värmex erbjuder även rengöring av ventilationssystem. Ett rent system är en förutsättning för att kunna injustera och uppnå fullgod luftomsättning.

Smuts i vätskesystem är vanligt förekommande och försämrar systemets prestanda. Rester kan ha kommit in i systemet vid produktion eller så har tidens tand skapat avlagringar från exempelvis korrosion.

Genom Värmex samarbete med Chemiclean så erbjuder vi rekonditionering av vätskesystem vilket innebär rengöring samt korrigering av felaktig vätskekemi. Det ger både effektivare energiöverföring, en lägre belastning på systemet i form av korrosion samt goda förutsättningar för injustering av systemet.

Värmex är specialister på mätteknik och loggning av variabler som påverkar inomhusklimat.

Termisk komfort innebär hur man upplever ett inomhusklimat och består av många olika faktorer förutom temperatur. För att bemästra området krävs därför god kännedom om hur man går tillväga för att mäta de olika faktorerna som till exempel strålningstemperatur. Värmex genomför utredningar av allt ifrån koldioxidnivåer till dragproblematik.

Vi utför även utförliga mätningar av inomhusklimat enligt ISO 7730:2006.

Hos oss på Värmex älskar vi kunskap och att dela med oss av den kunskap vi besitter. Värmex håller främst i utbildningar om injustering av värmesystem men vi erbjuder även specialkomponerade kurser för driftpersonal, styrtekniker, VVS-tekniker.

Vi delar även med oss av vår kunskap genom att hålla i kurser hos branschorganisation Energi & Miljötekniska föreningen, EMTF.

Energientreprenader

Värmex erbjuder projektledning till beställare som önskar hjälp att leda energiprojekt, stora som små.

För projekt som involverar många aktörer och olika yrkesgrupper kräver ett gott resultat en väl definierad projektorganisation med tydlig ledning. Hos Värmex arbetar flera medarbetare med lång erfarenhet av att driva projekt. Med väl utformade rutiner ser vi till att på ett säkert sätt få processen i mål.

Det kan vara svårt att veta hur man bäst investerar en budget både ur miljö- och ekonomisynpunkt. Värmex utreder vilka investeringar som är tekniskt möjliga och gör beräkningar av investeringarnas livscykelkostnader. På så sätt får man både en tydlig överblick över när investeringarna förväntas ha betalat av sig, hur liten påverkan de har på miljön och vilken investering som ger bäst avkastning.

OVK besiktningar utförs regelbundet för att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar. Besiktningen görs av en certifierad kontrollant och förslag skall även ges hur energianvändning kan minskas utan att påverka inomhusmiljön negativt. Värmex långa erfarenhet inom området säkerställer inte bara en effektiv besiktning utan också marknadsledande förslag på hur energianvändningen effektiviseras och hur systemets funktion säkerställs.

Värmex ställer även ut sotningsintyg.

Besiktningsmannens uppgift är att undersöka om entreprenaden uppfyllt sina kontraktsenliga åtaganden. Entreprenadbesiktning ställer höga krav på besiktningsmannens tekniska samt juridiska kompetens liksom erfarenhet och omdöme. Värmex har flera certifierade besiktningsmän enligt SBR som garanterar att besiktningen blir utförd på ett rätt och riktigt sätt.

Värmex certifierade energiexperter utför energideklarationer av kommersiella fastigheter och flerbostadshus. Enligt lag skall alla byggnaders energianvändning redovisas och kunna jämföras med andra byggnader. Vi på Värmex utför energideklarationer och tar samtidigt fram några av marknadens ledande åtgärdsförslag för energisystem. Vår ambition är att förslagen skall vara marknadsledande både vad gäller energieffektivitet och pris.


Kvinna som dricker kaffe

Vägen till ett lyckat värmeprojekt

Med mer än 30 års erfarenheter av arbete med injusteringar för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag har vi på Värmex lärt oss hur viktigt det är med samsyn, att beställare och leverantörer förstår varandra.

Värmehandbok


Jobba med oss

Jobba med oss

Att jobba på Värmex är socialt och fartfyllt - vi är ett av Nordens ledande företag inom vvs och energieffektivisering och har alltid gjort en poäng av att ligga i framkant. Vi jobbar med allt ifrån projektering, injusteringar och entreprenader. Tillsammans gör vi inte bara effektivare lösningar, vi jobbar även för en grönare värld.

Nedan ser du de roller som vi för tillfället aktivt söker ambitiösa medarbetare till. Skicka in din ansökan till blienavoss@varmex.se och nämn vilken av rollerna det rör.

Om du inte ser något som passar just dig så tveka inte att skicka in en spontanansökan så ska vi göra vårt bästa för att hitta en position åt dig.

LinkedIn
 • Uppdragsansvarig projektör

  Vi söker dig med minst 7 års erfarenhet inom branschen till att arbeta hos ett av nordens ledande företag inom VVS och energieffektivisering. Vi ser att du är engagerad samt...

  Läs mer
 • Injusteringstekniker ventilation

  Värmex AB är specialister inom klimattekniska installationer och erbjuder tjänster åt företag som äger, bygger eller förvaltar fastigheter. Inom företaget finns både tekniker och ingenjörer som arbetar nära varandra med...

  Läs mer
 • Praktik och examensjobb

  Vi tar gärna emot både praktikanter och examensjobbare på Värmex. För oss är det viktigt att hålla en nära kontakt med studenter samt erbjuda en möjlighet att få komma ut...

  Läs mer

Värmex AB

08 - 400 125 00
info@varmex.se

Tyresö Solkraftsvägen 12 135 70 Stockholm

Marievik Årstaängsvägen 21B Box 440 43 100 73 Stockholm

Ta kontakt med oss via 08 - 400 125 00 eller maila dygnet runt.