Projektering för effektivisering

Huge Bostäder har uppdragit till Värmex att projektera energieffektivisering i 70-tals-hus

Grantorp i Flemingsberg består av 13 hus och cirka 1000 lägenheter byggda under miljonprogrammet. Det gamla värmesystemet från 70-talet av 1-rörstyp hade stora brister och använde mer energi än nödvändigt. Lösningen blev att installera ett modernt 2-rörssystem.

Dessutom fanns en önskan från fastighetsägaren att ha separata undercentraler för vart och ett av husen för att bl a kunna reglera varje hus individuellt. Antalet undercentraler ändrades från 4 stora till 13 mindre.

Arbetet bestod i att ta fram alla nödvändiga ritningar och beskrivningar på detaljnivå, vilket ställde höga krav på att väldefinierat se helheten (alla 13 hus) redan från början i ett komplext projekt. Detta skedde i flera etapper under flera års tid.