300 bostäder förbättras

Besvär med inomhusklimatet föranledde utredning och felsökning. Ventilbyte och injustering – system i balans.

HSB Stockholms hyresfastighet Metspöet 4-7 och 12-13 har i det närmaste 300 lägenheter.

De boende hade besvär med inomhusklimatet. En omfattande utredning och felsökning av både värme- och ventilationssystemet behövdes.

Det blev ett riktigt pussel; att kombinera information från ritningar med våra observationer och mätdata samt, inte att förglömma, erfarenheterna från verkligheten.

En teknisk utmaning också i beräkningsskedet när ritningar och viktig information saknades för vissa delar av fastigheten.

Åtgärderna blev att byta överdimensionerade stamventiler och alla radiatorventiler. Sist men inte minst, injustering av hela anläggningen.

Resultatet – ett värmesystem i balans och nöjda hyresgäster samt fortsatt förtroende hos vår kund.