En energieffektiv integrering

Mörtviksskolans storkök behövde om- och tillbyggnad. Trångt och besvärligt när allt skulle placeras för bästa energiprestanda.

Huddinge Samhällsfastigheter gav Värmex i uppdrag att projektera tekniken i om- och tillbyggnaden av Mörtviksskolans tillagningskök.

Fokus på energieffektivitet och hållbarhet i bred mening. Miljömärkta byggmaterial och produkter valdes omsorgsfullt. Uppdraget innefattade projektering av ventilation, värme, kyla, tapp- och spillvattensystem.

Det är alltid en teknisk utmaning när nya installationer ska kopplas ihop med befintliga.
Inventering och utredning av förutsättningar klargjorde hur skolans befintliga installationer skulle komma att påverkas och hur de behövde anpassas inför och under projektet.

En 3D-samordning (CAD) under projekteringen blev lösningen när den stora konsultgruppen skulle enas om placering av installationer på mycket begränsade ytor.