Komfort och balans

Värme och ventilation går hand i hand. Effektivitet och komfort går hand i hand.

Drag från fönster, matos i trapphuset, visslande brevlådor och ojämn värme. Symtom som många känner igen och tydliga indikationer på att anläggningen är ur balans. Ventilationen behöver åtgärdas helt klart. Så var det också för Täcket 3 och 4, ett hyreshus med HSB som värd.

Efter byte av frånluftsdon och filter i alla lägenheter kunde luftflödena balanseras och fläktarna justeras ned, mindre energiåtgång. Fortsatt förtroende ledde till arbete med värmeanläggningen. För att få jämn temperatur i hela huset krävdes både nya termostater och en injustering.

Målet är uppfyllt. Bättre inomhusklimat och sänkt energianvändning. Positivt för de boende och för HSB.