Projektledning

Värmex erbjuder projektledning till beställare som önskar hjälp att leda energiprojekt, stora som små.

För projekt som involverar många aktörer och olika yrkesgrupper kräver ett gott resultat en väl definierad projektorganisation med tydlig ledning. Hos Värmex arbetar flera medarbetare med lång erfarenhet av att driva projekt. Med väl utformade rutiner ser vi till att på ett säkert sätt få processen i mål.