Energiberäkningar

Hos Värmex är energi- och klimatsimuleringar en naturlig del vid design av energisystem. För bygglov krävs det normalt även en energiberäkning för att få bygglovet godkänt. Idag går utvecklingen mot allt mer isolerade byggnader och för att säkerställa en god termisk komfort krävs god kunskap i hur man simulerar byggnaders inomhusklimat. Detta har alltid varit Värmex hemmaplan och med gedigen erfarenhet och den senaste mjukvaran optimerar vi energisystem med både låga driftkostnader och liten klimatpåverkan.