Värme, ventilation, VA, kyla

Värmex projekterar alla typer av klimat- och energisystem. Vi tar fram alla typer av systemförslag och vår koppling till entreprenadverksamhet innebär att våra konsulter arbetar tätt med våra tekniker.

Med energieffektivitet som ledord arbetar vi mot de bästa lösningarna, för såväl kunden som för miljön.