OVK och sotningsintyg

OVK besiktningar utförs regelbundet för att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar. Besiktningen görs av en certifierad kontrollant och förslag skall även ges hur energianvändning kan minskas utan att påverka inomhusmiljön negativt. Värmex långa erfarenhet inom området säkerställer inte bara en effektiv besiktning utan också marknadsledande förslag på hur energianvändningen effektiviseras och hur systemets funktion säkerställs.

Värmex ställer även ut sotningsintyg.