Energideklarationer

Värmex certifierade energiexperter utför energideklarationer av kommersiella fastigheter och flerbostadshus. Enligt lag skall alla byggnaders energianvändning redovisas och kunna jämföras med andra byggnader. Vi på Värmex utför energideklarationer och tar samtidigt fram några av marknadens ledande åtgärdsförslag för energisystem. Vår ambition är att förslagen skall vara marknadsledande både vad gäller energieffektivitet och pris.