Miljöbyggnadsberäkningar

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering och används över hela landet. Certifieringen tar hänsyn till totalt sexton olika värden, bland annat energianvändning, inomhusklimat och materialval.

Värmex utför beräkningar för att redovisa indikatorer som har koppling till energi och inomhusklimat.