Rengöring och rekonditionering

Smuts i vätskesystem är vanligt förekommande och försämrar systemets prestanda. Rester kan ha kommit in i systemet vid produktion eller så har tidens tand skapat avlagringar från exempelvis korrosion.

Genom Värmex samarbete med Chemiclean så erbjuder vi rekonditionering av vätskesystem vilket innebär rengöring samt korrigering av felaktig vätskekemi. Det ger både effektivare energiöverföring, en lägre belastning på systemet i form av korrosion samt goda förutsättningar för injustering av systemet.