Mätteknik

Värmex är specialister på mätteknik och loggning av variabler som påverkar inomhusklimat.

Termisk komfort innebär hur man upplever ett inomhusklimat och består av många olika faktorer förutom temperatur. För att bemästra området krävs därför god kännedom om hur man går tillväga för att mäta de olika faktorerna som till exempel strålningstemperatur. Värmex genomför utredningar av allt ifrån koldioxidnivåer till dragproblematik.

Vi utför även utförliga mätningar av inomhusklimat enligt ISO 7730:2006.