Beslutsunderlag för investeringar

Det kan vara svårt att veta hur man bäst investerar en budget både ur miljö- och ekonomisynpunkt. Värmex utreder vilka investeringar som är tekniskt möjliga och gör beräkningar av investeringarnas livscykelkostnader. På så sätt får man både en tydlig överblick över när investeringarna förväntas ha betalat av sig, hur liten påverkan de har på miljön och vilken investering som ger bäst avkastning.