Luft/ventilation

Ventilation har en viktig betydelse för den termiska komforten. Hur man upplever inomhusklimatet beror utöver temperaturen på till exempel drag från ventilation och kalla ytor. Med ett väl injusterat ventilationssystem undviker man drag och därmed även de energispill som dragen för med sig. Värmex har lång erfarenhet av injustering av ventilationssystem och vi är experter på termisk komfort.

Värmex erbjuder även rengöring av ventilationssystem. Ett rent system är en förutsättning för att kunna injustera och uppnå fullgod luftomsättning.