Värmex energieffektivisering

Energideklaration

Enligt Svensk lag ska alla byggnader ha en energideklaration där byggnadens energianvändning redovisas och kan jämföras med likvärdiga byggnader. Värmex utför energideklarationer av kommersiella fastigheter och flerbostadshus.

I energideklarationen utför vi en energibesiktning där vi lägger några timmar på plats i byggnaden. Besiktningen sammanfattas sedan i en rapport där uppenbara energibovar med åtgärdsförslag presenteras.

Nödvändiga uppgifter, som till exempel byggnadens energiprestanda och föreslagna åtgärder, rapporteras sedan in till Boverkets register för energideklarationer. En energideklaration är giltig i 10 år men man får deklarera så ofta man vill. Vi rekommenderar att man gör en ny deklaration om ett stort energisparprojekt genomförts så att byggnadens energiprestanda har förändrats. Energiprestandan är byggnadens totala energianvändning utslaget på uppvärmd area.

Värmex har i dagsläget tre certifierade energiexperter som är behöriga att utföra energideklarationer.

Information om regler och föreskrifter gällande för energideklarationer finns på Boverkets hemsida.

 
Tillbaka till toppen