Mer för mindre energi

Lev som du lär. Vi investerade i vårt eget kontorshus och minskade energianvändningen!

Solkraften 1 är ett av husen där Värmex själva huserar. Med stort fokus på energieffektivisering har det genomförts omfattande renoveringar av husets tekniska system.

Från elpanna till bergvärme under tidigt 2000-tal. Ett eftersatt värmesystem, rostigt och obalanserat. Efter rengöring, ventilbyte och injustering kunde pumptrycket halveras och resultatet blev jämn temperatur i hela fastigheten samt sänkt energianvändning.
Ventilationsaggregatet som betjänar hela fastigheten byttes i sin helhet under 2022.

Den stora investeringen resulterande i kraftigt sänkt elanvändning och de upplevda missljuden är spårlöst borta.

Solkraften 1 – en fastighet Värmex är stolt över!