Sänkt klimatavtryck

Brf Klamparen minskade sina CO2-utsläpp motsvarande 66 bilresor mellan Stockholm och Göteborg, varje år (3 100 mil/år).

Brf Klamparens värme- och tappvattensystem var i behov av renovering och injustering.
Efter våra åtgärder visar energiuppföljningen en besparing på 6% av den årliga uppvärmningskostnaden. Omräknat i minskade CO2-utsläpp motsvarar det 66 bilresor mellan Stockholm och Göteborg, varje år (3 100 mil/år).

Inte nog med att fastighetens tekniska installationer mår bättre idag, det gör även de boende. Från ojämna temperaturer och drag från fönster till ett behagligt inomhusklimat.
Åtgärder innefattade rengöring, ventilbyte på värme- och tappvattensystem följt av komplett injustering. Åtgärder som alltid bör budgeteras som rutinmässigt underhåll, och som på köpet ger ett fantastiskt mervärde till fastigheten.