BRF Söderhöjden

På uppdrag av IKANO bostad utför Värmex energideklarationer.

På uppdrag av IKANO bostad utför Värmex energideklarationer. Arbetet innebär en djupgående utvärdering av byggnadernas energianvändning inför tvåårsbesiktning. Samtliga system undersöks, från trapphusbelysning till ventilation, för att verifiera byggnadernas energiprestanda. I fallet Brf Söderhöjden så presenterades besparingsåtgärder på bland annat tappvarmvattnet.