BRF Hamnvakten

Värmex har injusterat värme, rengjort ventilationssystemet, utfört OVK samt injusterat ventilationen åt föreningens 388 lägenheter.

Intill Hammarbykanalen ligger Brf Hamnvakten som likt många andra bostadsrättsföreningar har stora problem med föråldrade värme- och ventilationssystem samt ombyggnationer som rubbar systemens balans. Detta skapar ett sämre inomhusklimat och en ökad drift- och underhållskostnad.

Värmex har injusterat värme, rengjort ventilationssystemet, utfört OVK samt injusterat ventilationen åt föreningens 388 lägenheter. För att uppnå funktionella, driftsäkra och energieffektiva system i BRF Hamnvakten ersattes föråldrade systemkomponenter och en heltäckande injustering genomfördes.