Vi fortsätter stötta UNHCR

Vi fortsätter stötta Sverige för UNHCR och deras viktiga arbete för människor på flykt!