Händer på radiator

Värmex medverkar i Grön BoStad Stockholm

Värmex är inbjudna av IVL Svenska miljöinstitutet att medverka i informationsträffar inom projektet Grön BoStad Stockholm. Grön BoStad Stockholm är ett samverkansprojekt som drivs med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Partners i projektet är KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation och Länsstyrelsen Stockholm.

Informationsträffarna riktar sig mot bostadsrättsföreningar som önskar lära sig mer om energieffektivisering och ny teknik i fastigheter. Värmex kommer berätta om byggnaders värmesystem och hur man bäst säkerställer deras prestanda i längden.

Mer information om Grön BoStad samt anmälan till träffarna återfinns här.

Träffarna hålls på Clarion Hotel Sign på kvällarna den 10:e och 16:e april.

Mattias Ericsson