Värmex deltar i SIS kommitté ”Innemiljö och energianvändning i byggnader”

Svenska Institutet för Standarder startar 2023 upp en arbetsgrupp som ska fokusera på vätskekvalitet i värme-, kyl- och värmeåtervinningssystem. Gruppen heter  SIS/TK 189/AG 09, Tekniskt vatten i värme-, kyl- och återvinningssystem och ingår i kommittén ”Innemiljö och energianvändning i byggnader”.

Kvalitén på det tekniska vattnet i våra klimatsystem påverkar både komponenternas livslängd och inte minst injusteringen, och därmed anläggningarnas energiekonomi. Vi ser fram emot deltagandet i arbetsgruppen och att få bidra med vår långa erfarenhet framför allt inom injustering.

Det år att läsa mer om arbetet på kommitténs publika hemsida: SIS TK189