Linjal

Utförlig mätning av inomhusklimat

Värmex utför sedan ett år tillbaks utförliga mätningar av inomhusklimat enligt ISO 7730:2006. Krav på inomhusklimat ställs av Folkhälsomyndigheten samt Arbetsmiljöverket och i vissa fall krävs att verkligt inomhusklimat verifieras mot kraven. Mätningen inkluderar bland annat operativ temperatur, luftfuktighet och strålningsassymetri i rummet.

Mattias Ericsson