Samarbete möjliggör värmeåtervinning!

Edwin Andersson skriver i senaste numret av Energi & Miljö om hur överskottsvärme från livsmedelsaffärer kan omvandlas till en värdefull resurs.

När butiks- och fastighetsägare samarbetar möjliggör det värmeåtervinning ur butikens kylsystem samtidigt som båda parter kan spara pengar. Butiksägaren har potentiellt mest att vinna på värmeåtervinningen, men utan rätt förutsättningar kan samarbetet fallera. Ett energiavtal som definierar åtaganden och eventuell ersättning säkrar fortsatt värmeåtervinning och minimerar risken att en part blir missnöjd.

Läs hela artikeln i tidningen här!

Edwins examensjobb som artikeln är baserad på finns att läsa här!