Längre väntetid på varmvattnet sparar energi!

Linus Sjölund skriver i senaste numret av Energi & Miljö om hur installationer för varmvattencirkulation skulle kunna förändras om man kunde acceptera en längre väntetid på varmvattnet.

Läsa hela artikeln här: Längre väntetid på vattnet sparar energi | energi-miljo.se