8 vägar till en idealisk injustering

Vår VD, Mattias Hammarlund, är intervjuad i senaste numret (December 2022) av VVS-forum.

Där berättar han om 8 vägar till en idealisk injustering,  om slutsatserna i SBUF-rapporten ”Injustering av vätskeburna installationer” samt om arbetet med att uppdatera senaste AMA VVS & Kyla 22 på injusteringsområdet!

Läsa artikeln här! (För prenumeranter)