Värmex projektering och konstruktion

Ventilation

Vi erbjuder projektering av ventilationsanläggningar i bostäder och kommersiella fastigheter som kontor, skolor och sjukhus.

Våra ventilationstekniker har mångårig erfarenhet av ventilationssystem i befintliga byggnader. Det gör att vi på bästa sätt kan hjälpa våra beställare till rätt beslut samt åtgärder, gällande såväl funktion som ombyggnader av befintliga ventilationssystem. Våra OVK-besiktningsmän kan efter utförda åtgärder säkerställa att rätt funktion och ställda myndighetskrav har uppnåtts.

Vi har även goda kunskaper i att konstruera system för värmeåtervinning ur ventilationsluft i befintliga anläggningar. Energibehovet för att värma ventilationsluft utgör en avgörande del av byggnadens energianvändning varför det är av stor vikt att man har fungerande system för värmeåtervinning.

 
Tillbaka till toppen