Värmex projektering och konstruktion

OVK- och entreprenadbesiktning

Alla byggnader ska med olika intervall genomgå en obligatorisk ventilationskontroll, OVK. I en OVK går våra godkända besiktningsmän igenom ventilationssystemen i en byggnad och mäter alla luftflöden och kontrollerar funktion.

Besiktningen resulterar i ett protokoll med ett utlåtande om systemets funktion och om eventuella fel måste åtgärdas. Hur ofta en OVK måste utföras är beroende av byggnadens verksamhet och typ av ventilationssystem.

Vi har även personal som är godkända av SBR för utförande av entreprenadbesiktningar. Vi kan utföra besiktningar av alla system inom rör och ventilation där vi kan erbjuda både en biträdande besiktningsman eller en huvudbesiktningsman.

I de fall vi utför egna entreprenader har vi samarbete med ett flertal företag som vi kan anlita för besiktning.

 
Tillbaka till toppen