Värmex projektering och konstruktion

Energisystem

Under åren har Värmex genom olika projekt och samarbeten byggt upp en kunskap om mer komplexa energisystem. Förutom projektering av rent VVS-tekniska system och kyla har vi även möjlighet att integrera system för solceller och solvärme.

Genom konsortiet ”Energiutvecklarna” där Värmex ingår har vi även möjlighet att erbjuda anläggningar för produktion av biogas från organiskt avfall.

En av Värmex största styrkor är just systemtänkandet när vi tittar på en byggnads olika energibehov. Vi har lärt oss att integrera konventionella lösningar som fjärrvärme och bergvärme med ny teknik som till exempel solvärme och solel vilket gör att vi kan bygga system som till mycket hög grad nyttjar förnybar energi.

 
Tillbaka till toppen