Silvieberg BRF

Fastigheten med 198 lägenheter i en och samma byggnad är Stockholms största bostadsrättsförening i ett hus och ligger vid Västerbrons fäste med utsikt över Riddarfjärden.

I samband med att frånluftsfläktarna i ventilationssystemet skulle bytas fick vi i uppdrag att utreda möjliga energisparprojekt.

Värmex projekterade en ny värmeåtervinningsanläggning med frånluftsbatterier i de nya fläktarna samt en stor värmepump som under eldningssäsongen ger sin energi till värmesystemet. Vi har även hjälpt föreningen med injustering av vätskeflödena i värmesystemet samt energideklaration.

Föreningen har sänkt sina energikostnader med ca 500 000 kr per år samtidigt som den abonnerade effekten från energiverket har halverats. Åtgärden har även inneburit att fastighetens miljöpåverkan reducerats med 14.5 ton CO2 per år.

 
Tillbaka till toppen