Pandox Hotellfastigheter AB

Grand Hotel i Borås ägs av Pandox Hotellfastigheter AB.

Fastighetens tekniska system var i stort behov av utbyte och upprustning. Energiförbrukningen var mycket hög samtidigt som störningarna för hotellets gäster var stora.

  • Värmex fick i uppdrag att projektera ett helt nytt VVS-system. Vi har även medverkat under byggprocessen.
  • Vi ersatte fastighetens 32 till- och frånluftsfläktar utan värmeåtervinning med 4 nya ventilationsaggregat.
  • Värmesystemet fick ny undercentral varvid en mängd gammal styr- och reglerutrustning kunde slopas.
  • Vi utförde även injusteringen av alla vätskesystem såsom värme-, kyla- och värmeåtervinningssystem.
  • Hela styrsystemet byttes ut och ersattes med ett integrerat system med övergripande styrdator.

Energiförbrukningen för produktion av värme och varmvatten har därmed sänkts med 50% i fastigheten, eller ca 1 000 000 kr per år vilket motsvarar en reducering med 35 ton CO2 perår.

 
Tillbaka till toppen