JWN Fastighetsutveckling AB

Förvaltningsföretaget JWN Fastighetsutveckling AB i Stockholm har tecknat ett avtal med Värmex AB om att utföra energideklarationer för samtliga sina kunders fastigheter.

I samband med energideklarationerna statusbesiktigar vi även de tekniska systemen i husen som ett led i JWN’s strävan att hjälpa sina kunder att identifiera och rätta till felaktigheter i fastigheterna.

Arbetet avslutades under våren 2010.

I de första 15 fastigheterna som deklarerades identifierades energibesparande åtgärder motsvarande 2370 MWh/år och reducerade utsläpp av CO2 med 92 ton per år.

 
Tillbaka till toppen