BRF Bildö

Fastigheten Blidö 1 byggdes år 1958 och består av 84 lägenheter. Fastighetens värmecentral var mer eller mindre uttjänt och stam- och radiatorventiler var i dåligt skick.
Man hade dessutom obalans i värmesystemet och ojämn temperatur i lägenheterna.

Värmex fick i uppdrag att i två steg bygga om och injustera värmesystemet.

Det första taget togs våren 2006 då en ny fjärrvärmecentral installerades på totalentreprenad av Värmex.

Den andra etappen togs hösten 2008 med utbyte av samtliga stam- och radiatorventiler samt att befintliga ventilationsaggregat i trapphusen demonterades.
Efter ventilbytet utförde vi en komplett injustering av värmesystemet.

Föreningen har med våra lösningar sänkt sin energiförbrukning med 200 MWh/år vilket innebär att hela investeringen är betald på mindre än 4 år. Fastighetens klimatpåverkan har minskats med 5,8 ton CO2/år. Dessutom har man idag ett mycket behagligare inomhusklimat med rätt rumstemperatur i samtliga lägenheter.

 
Tillbaka till toppen