Värmex använd energi på ett effektivt sätt

Affärsidé

  • Värmex skall förse marknaden med teknisk och praktisk kompetens inom områden gällande konstruktion, funktion och ekonomi i klimat- och energisystem.
  • Värmex skall arbeta på djupet i sitt specialområde.
  • Värmex skall verka för ett så gott miljötänkande som möjligt, både inom och utom våra väggar.
  • Värmex skall vara ett teknikintensivt företag och gå i spetsen för nyttjande av ny teknik.
 
Tillbaka till toppen