Vattensystem

Så görs vätskeburna värmesystem bättre

Energi och Miljötekniska föreningens expertgrupp för Injustering publicerar i senaste numret av tidningen Energi & Miljö en artikel om symtom på när ett vätskeburet värmesystem behöver injustering. Värmex är representerade i expertgruppen genom Mattias Ericsson som är medförfattare till artikeln. Gruppen kommer följa upp artikeln under 2019 med ytterligare artiklar i ämnet.

Länk till artikeln: http://www.energi-miljo.se/tidningen/erfarenheten-sa-gors-vattenburna-varmesystem-battre

Mattias Ericsson