Bild på värmehandboken

Handbok om värmesystem!

Med mer än 30 års erfarenhet av arbete med injusteringar för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag har vi på Värmex lärt oss hur viktigt det är med samsyn, att beställare och leverantör förstår varandra.

Det är inte självklart enkelt. Inomhusklimat är ett rätt komplicerat yrkesområde med många facktermer, vilket kan göra en offert eller arbetsbeskrivning svår att förstå, och vi vet att missförstånd ibland kan uppstå.

För att minska risken för missförstånd – och för att försöka förenkla för dig som står inför ett värmeprojekt – tar vi därför fram den här handboken. I handboken beskriver vi vad ett värmesystem består av, hur det fungerar och vad de arbeten vi utför innebär för inomhusklimatet och dem som vistas i fastigheten.

Boken släpps under november och kan beställas genom att maila info@varmex.se . Boken är gratis fram till årsskiftet och kan därefter beställas mot självkostnadspris.

Mattias Ericsson