Miljöpolicy

Miljöpolicy Värmex AB, 556198-5440

Värmex tillhandahåller tekniska konsulttjänster inom VVS och energiteknik.

Värmex ska jobba för så gott miljötänkande som möjligt både inom och utanför företagets väggar. Vi ska kontinuerligt uppdatera oss vad gäller lagar och förordningar som berör miljöfrågor som kan vara väsentliga för verksamheten. Gällande lagstiftning utgör en miniminivå i vårt miljöarbete.

Medarbetarna ska i sitt dagliga arbete ta ansvar för miljön och ständigt arbeta för förbättrade arbetsmetoder och tekniska lösningar för att minimera vår negativa miljöpåverkan. Detta gör vi i huvudsak genom att:

– Alltid söka lösningar för minskad energianvändning när vi genomför projekt.

– Föreskriva miljövänliga alternativ av produkter där så är det tekniskt genomförbart.

– Förebygga föroreningar i alla steg i vår verksamhet.

I inköp av varor till våra kontor sträva efter att alltid välja miljöanpassade och etiskt tillverkade produkter.

Sträva efter en minskning av användande av förbrukningsartiklar inom verksamheten.

Ständigt öka vår kunskap inom miljöområdet.

Tillsammans på företaget arbeta för en ständig förbättring av vår arbetsmiljö.

Stockholm den 10 januari 2018
Mattias Ericsson, VD