Värmex entreprenader för energi och inomhusklimat

Värmeåtervinning

Återvinning av värme ur till exempel byggnadens frånluft är en av de mest energismarta åtgärderna man kan utföra i en byggnad.

Varianterna på värmeåtervinning är många och exempel är bland andra värmeöverföring direkt till tilluften via en värmeväxlare eller värmeåtervinning genom att använda frånluften som värmekälla för en värmepump.

Hur återvinningen ska se ut varierar från fall till fall beroende på hur ventilationssystemet och behovet på värme ser ut. Vi har lösningar för alla tillfällen och långvariga samarbeten med partners som utför installation.

 
Tillbaka till toppen