Värmex entreprenader för energi och inomhusklimat

Fjärrvärmecentraler

Vi erbjuder byten samt nyinstallationer av fjärrvärmecentraler hos bland annat bostadsrättsföreningar eller större kommersiella fastigheter.

Fjärrvärme är idag på många platser den helt dominerande värmekällan för fastigheter och vi kan erbjuda lösningar för våra kunder som väl uppfyller de krav fjärrvärmeleverantörerna ställer på en abonnentcentral.

 
Tillbaka till toppen