Värmex energieffektivisering

Energikartläggning

En energikartläggning innebär att man kartlägger alla energiflöden inom en fastighet för att identifiera möjliga energieffektiva åtgärder.

Centralt inom energikartläggningar är systemtänket där man framförallt fokuserar på att finna användning för spillvärme och andra energiflöden som annars skulle vara rena förluster.

I energikartläggningen går vi igenom förbrukningsstatistik för fastigheten samt gör en statusbesiktning på plats i byggnaden. Genomförandet är inte helt olikt en energideklaration varför man ofta passar på att energideklarera i samband med en energikartläggning. Energikartläggningen är dock mer omfattande och ofta bygger vi upp en simuleringsmodell av byggnaden för att kunna utvärdera möjliga energieffektiva åtgärder.

 
Tillbaka till toppen