Värmex driftoptimering för luftflöden

Utbildning

Vi har under åren byggt upp en stor kunskapsbas inom företaget. Därför har vi möjlighet att erbjuda specialkomponerade kurser för bland annat driftpersonal, styrtekniker, VVS-tekniker och andra som kommer i kontakt med klimat- och energisystem.

Vi kan också hålla information för förvaltningar, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som står inför renoveringar eller ombyggnad av sina VVS-tekniska system och därmed vill förvärva kunskap inför en eventuell upphandling.

En kurs kan vara allt ifrån några timmar till flera dagar beroende på vad man önskar gå igenom. Varje kursplan utarbetas individuellt efter önskemål från kursdeltagarna.

 
Tillbaka till toppen