Värmex driftoptimering för luftflöden

Styr- och reglersystem

I byggnadens styr- och reglersystem ställs bland annat de tekniska systemens drifttider och styrparameterar in.

Vi innehar goda kunskaper i att ta fram värden för alla driftparametrar för att säkerställa att byggnadens drift är så optimerad som möjligt.

Exempel på parametrar är kurvor för framledningstemperaturer eller drivtryck för cirkulationspumpar och fläktar. Värmex har också långvarig erfarenhet för driftstrategier för till exempel värmepumpar och energilager.

 
Tillbaka till toppen