Värmex driftoptimering för luftflöden

Injustering värme, kyla och ventilation

Vi erbjuder injustering av alla vätskeburna system samt ventilationssystem. Värmex startade 1985 som ett renodlat injusteringsföretag. Genom åren har vi skapat oss en stor kunskapsbas i balansering av vätskesystem och kan idag erbjuda injustering av mycket hög kvalitet.

Vi utför både injustering efter eget framtagna handlingar och efter färdiga handlingar. I de fall vi jobbar efter färdiga handlingar genomför alltid någon av våra konsulter en granskning av handlingen innan injusteringsarbetet påbörjas.

Med en injustering utjämnar man obalanser i systemen eftersom flödet efter injusteringen fördelar sig jämnt i systemet.

Injusteringen gör att man på ett effektivt sätt kan utnyttja sitt klimat- och styrsystem vilket i sin tur leder till en energibesparing. En normal besparing vid injustering av ett värmesystem är 10-15% av årsenergi för uppvärmning.

 
Tillbaka till toppen